transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Threats from car traffic to the quality of urban life: Problems, causes, and solutions

Redaktör(er):
Tommy Gärling (Psykologiska institutionen); L Steg (-)
ISBN:
978-0-08-044853-4
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Amsterdam: Elsevier
Förlagsort:
Amsterdam
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
It has been assumed that car-use habits make people automatically choose to use the car instead of alternative travel modes such as public transport, bicycle, or walking. Consistency between intention and behavior is thus reduced in travel mode choice. In this chapter we assume that car-use habits reflect script-based choice. Based on this assumption, we describe a method for measuring the strength of car-use habit. Further, we discuss how a car-use habit is acquired, its impact on travel mode choice, and how to break it
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Car traffic, transport policy, car-use habit
Postens nummer:
42757
Posten skapad:
2007-06-14 15:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007