transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Islam and muslims in Sweden : integration or fragmentation? : a contextual study

Författare och institution:
Åke Sander (Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi); Göran Larsson (Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
ISBN:
978-3-8258-0581-4
Antal sidor:
408
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
LIT Verlag
Förlagsort:
Geneva, Berlin
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The book analyzes state policies towards Muslims in Sweden. It investigates mechanism of inclusion and exclusion and compare how these policies correspond with goals formulated by the Muslims themselves. It provides a contextual portrayal of the situation and for how integration can be promoted. The book describe the history and background of Islam and Muslims in Sweden, discuses the Swedish policies of multiculturalism, how these policies have been experienced by the Muslim community and concludes with a discussion of future scenarios for the relationship between Muslims and non-Muslims. The Swedish situation is discussed in relation to international debates of Islam and Muslims in the West.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Nyckelord:
Islam, migration, integration
Postens nummer:
42723
Posten skapad:
2007-06-14 09:22
Posten ändrad:
2011-08-26 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007