transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordicom Review

Författare och institution:
Ulla Carlsson (Nordicom (-2012))
Publicerad i:
Nordicom Review, 27 ( 2 ) s. 1-403
ISSN:
1403-1108
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
media research, communication research, nordic region
Postens nummer:
42707
Posten skapad:
2007-06-13 11:30
Posten ändrad:
2007-11-06 08:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007