transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Artificial neural network analysis

Författare och institution:
Bo G. Eriksson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Applied Demography Conference, San Antonio Texas,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ->
Demografi
Postens nummer:
42682
Posten skapad:
2007-06-13 08:47
Posten ändrad:
2007-06-13 10:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007