transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stock Recommendations in Swedish Printed Media: Leading or misleading?

Författare och institution:
Erik Lidén (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
European Journal of Finance, 12 ( 8 ) s. 731-748
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42666
Posten skapad:
2007-06-11 18:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007