transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Small, the Young, and the Productive: Determinants of Manufacturing Firm Growth in Ethiopia

Författare och institution:
Arne Bigsten (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Mulu G Gebreeyesus (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Economic Development and Cultural Change, 55 ( 4 ) s. 813-840
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42665
Posten skapad:
2007-06-11 18:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007