transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Debt Relief and Adjustment Effort in a Multi-Period Model

Författare och institution:
Sven Tengstam (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Economics Letters, 91 ( 1 ) s. 127-130
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42664
Posten skapad:
2007-06-11 18:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007