transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Primary evaluation of patients suspected of having interstitial cystitis (IC).

Författare och institution:
J Nordling (-); FH Anjum (-); JJ Bade (-); K Bouchelouche (-); p Bouchelouche (-); M Cervigni (-); S Elneil (-); Magnus Fall (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi); T Hald (-); T Hanus (-); H Hedlund (-); G Hohlbrugger (-); T Horn (-); S Larsen (-); M Leppilahti (-); S Mortensen (-); M Nagendra (-); PD Oliveira (-); J Osborne (-); C Riedl (-); J Sairanen (-); M Tinzl (-); JJ Wyndaele (-)
Publicerad i:
Eur Urol, 45 ( 5 ) s. 662-669
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Article Outline 1. Introduction 1.1. History 1.2. Physical examination 1.3. Laboratory tests 1.4. Symptom evaluation 1.5. Urodynamics 1.5.1. Modified KCl test: comparative assessment of maximum bladder capacity 2. Cystoscopy 2.1. Technique 2.2. Inspection 3. Morphology 3.1. Biopsies 3.1.1. Number of biopsies 3.1.2. Biopsy handling 3.1.3. Mast cell counting 3.2. The pathology report References
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Nyckelord:
Interstitial cystitis; Painful bladder; Evaluation
Postens nummer:
42660
Posten skapad:
2007-06-11 14:29
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007