transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the stress-shifting of polysyllabic French loans in English

Författare och institution:
Ann-Marie Svensson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Studies in the History of the English Language III. Managing Chaos: Strategies for Identifying Change English, s. 93-104
ISSN:
1434-3452
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
betoning franska lånord i engelskan
Postens nummer:
42648
Posten skapad:
2007-06-11 12:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007