transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Varför talar ingen om Suhrawardi?: Om islamisk filosofi i västerländsk idéhistoria

Författare och institution:
Klas Grinell (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Dom – och vi, Humanistdag-boken, 19, red. Patrik J. Andersson m.fl, 19
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Islamologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
42623
Posten skapad:
2007-06-11 10:49
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007