transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Negern” i turismens Afrika

Författare och institution:
Klas Grinell (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria & Museion)
Publicerad i:
Habari: Information om Tanzania, 37 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
42622
Posten skapad:
2007-06-11 10:47
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007