transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

De som bor vid resans mål

Författare och institution:
Klas Grinell (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria & Museion)
Publicerad i:
Europa: populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 9-10 oktober 1999, red. Barbro Ryder Liljegren, 12
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
42615
Posten skapad:
2007-06-11 10:34
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007