transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can prostate stents be used to predict the outcome of transurethral resection of the prostate in the difficult cases?

Författare och institution:
Tomas Knutson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
Curr Opin Urol, 14 ( 1 ) s. 35-39
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
42614
Posten skapad:
2007-06-11 10:30
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007