transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Turismen som en form av postkolonialism?

Författare och institution:
Klas Grinell (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria & Museion)
Publicerad i:
Svensk turismforskning - en tvärvetenskaplig antologi om turism, turistdestinationer och turismorganisationer, red Mia Larson, Vetenskapliga bokserien, European Tourism Research Institute , 2003:13 ( 13 ) s. 22
ISSN:
99-2865735-1
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
turismforskning, internationell turism, kolonialism, modernitet
Postens nummer:
42597
Posten skapad:
2007-06-11 09:57
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007