transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Human papilloma virus in skin, mouth and uterine cervix in female renal transplant recipients with or without a history of cutaneous squamous cell carcinoma

Författare och institution:
Peter Nordin (-); Bengt Göran Hansson (-); Carita Hansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Ingemar Blohmé (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning); Olle Larkö (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Kristin Andersson (-)
Publicerad i:
Acta Derm Venereol, 87 s. 219-222
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Human papilloma virus; kidney transplant patients; polymerase chain reaction; Squamous cell carcinoma
Postens nummer:
42515
Posten skapad:
2007-06-07 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007