transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Idrott och moral. Reflektioner över idrottens moral

Författare och institution:
Niklas Juth (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Filosofisk tidskrift, ( 2 )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
Idrott, moral
Postens nummer:
42443
Posten skapad:
2007-06-04 17:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007