transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Framtida skuggor. Samtal om risk, prevention och den genetiska familjen

Författare och institution:
Niklas Juth (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Socialmedicinsk tidskrift, ( 5 )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
42442
Posten skapad:
2007-06-04 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007