transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Treatment of atopic dermatitis with 1% hydrocortisone and 25% pentane-1,5-diol: effect on Staphylococcus aureus

Författare och institution:
Mari Helen Sandström Falk (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Tore Särnhult (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Thomas Hedner (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi); Jan Faergemann (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron)
Publicerad i:
Acta Derm Venereol, 86 ( 4 ) s. 372-3
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Adult, Anti-Inflammatory Agents/*therapeutic use, Dermatitis, Atopic/*drug therapy/microbiology, Double-Blind Method, Female, Glycols/*therapeutic use, Humans, Hydrocortisone/*therapeutic use, Male, Ointments, Skin/*microbiology, Staphylococcus aureus/*drug effects/isolation & purification
Postens nummer:
42429
Posten skapad:
2007-06-04 16:19
Posten ändrad:
2007-08-07 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007