transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Public policies, law and bioethics: a framework for producing public health policy across the European Union

Författare och institution:
Darren Shickle (-); Erica Richardson (-); Christian Munthe (Filosofiska institutionen); Fiona Day (-); Albert Jovell (-); Heta Gylling (-); Rein Vos (-); Tuija Takala (-); Carlo Petrini (-); Gaetano Torlone (-); Nicola E. Moran (-); Ingrid Holme (-); Karen El-Arifi (-); Adrienne Hunt (-); Marcus Griffin (-); Alex Coupland (-); Laura Stroud (-)
Antal sidor:
304
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Leeds
Förlagsort:
Leeds
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Inkluderade delarbeten:
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Europeiskt forskningssamarbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskning om Europa
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
public health, health policy, ethics, law, european union, europe
Postens nummer:
42412
Posten skapad:
2007-06-04 15:10
Posten ändrad:
2007-08-22 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007