transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Verkliga minnen. Vem är det som minns när man minns?

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Glänta, ( 2-3 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
42381
Posten skapad:
2007-06-03 18:44
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007