transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Négritude och den afrikanska diasporan. Exilens svårigheter och möjligheter

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Häften för kritiska studier, 1 s. 16-32
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
42378
Posten skapad:
2007-06-03 18:38
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007