transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bortom människoprincipen: Gudinnor, apor, cyborgar och änglar

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Glänta, ( 4 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
42377
Posten skapad:
2007-06-03 18:36
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007