transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Undervisning och lärande: Systematisk variation och invarians som lärandets villkor i ämnet redovisning i civilekonomprogrammet.

Författare och institution:
Airi Rovio-Johansson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Marie Lumsden (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys)
Publicerad i:
Eskilsson, O och Redfors, A (Red) Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Rikskonferens i ämnesdidaktik 2006., s. 245-254
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kristianstad University Press
Förlagsort:
Kristianstad
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
42283
Posten skapad:
2007-05-30 14:35
Posten ändrad:
2007-07-02 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007