transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Who can sit and eat?

Reflections on gendered generational support in Zambia

Författare och institution:
Ann Schlyter (Institutionen för globala studier, globala genusstudier)
Publicerad i:
Urban experiences of gender, generation and social justice in an urbanising world. Mapetla, Schlyter and Bless (eds.),
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
National University of Lesotho
Förlagsort:
Roma, Lesotho
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
gender, urbanization, Africa, Zambia
Ytterligare information:
See also GUP 42272
Postens nummer:
42273
Posten skapad:
2007-05-30 12:47
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007