transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kan och bör offentliga tjänster bli dyrare?

Författare och institution:
Johan Lönnroth (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Barometern/Oskarshamns-Tidningen, ( 070410 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42234
Posten skapad:
2007-05-29 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007