transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The stability of electricity prices: Estimation and inference of the Lyapunov exponents

Författare och institution:
Anna Widerberg (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Mikael Bask (-); Tung Liu (-)
Publicerad i:
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 376 s. 565-572
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42223
Posten skapad:
2007-05-29 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007