transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What is a fair CO2 tax increase? On fair emission reductions in the transport sector

Författare och institution:
Henrik Hammar (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Sverker C. Jagers (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Ecological Economics, 61 ( 2-3 ) s. 377-387
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42205
Posten skapad:
2007-05-29 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007