transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review and assessment of policy research institutes in Eastern and Southern Africa

Författare och institution:
Dick Durevall (Institutionen för nationalekonomi med statistik); G. Hedebro (-)
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Report to Sida/SAREC
Postens nummer:
42180
Posten skapad:
2007-05-28 17:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007