transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Impact of HIV/AIDS on the Economy, Livelihoods and Poverty of Malawi

Sida Country Report 2006:1

Författare och institution:
Dick Durevall (Institutionen för nationalekonomi med statistik); L. Arrehag (-); Stefan de Vylder (-); M. Sjöblom (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Sida
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42179
Posten skapad:
2007-05-28 17:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007