transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Information Sharing and Lending Market Competition with Switching Costs and Poaching

Författare och institution:
Rune Stenbacka (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Thomas Gehring (-)
Publicerad i:
European Economic Review, 51 s. 77-99
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42172
Posten skapad:
2007-05-28 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007