transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Takeover Timing, Implementation Uncertainty, and Embedded Disvestment Options

Författare och institution:
Rune Stenbacka (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Luis Alvarez (-)
Publicerad i:
Review of Finance, 10 s. 417-441
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42170
Posten skapad:
2007-05-28 16:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007