transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How Much Longer for Cheap Reductions?

Författare och institution:
Adrian Muller (Institutionen för nationalekonomi med statistik); T. Denne (-)
Publicerad i:
Carbon Finance, February 2006
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42157
Posten skapad:
2007-05-28 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007