transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local authority family centre intervention: A statistical exploration of services as family support or family control

Författare och institution:
Ali Tasiran (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Andrew Pithouse (-)
Publicerad i:
Child and Family Social Work, Blackwell Science, 5 ( 2 ) s. 129-141
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42144
Posten skapad:
2007-05-28 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007