transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Policy Implications and Analysis of the Determinants of Travel Mode Choice: An Application of Choice Experiments to Metropolitan Costa Rica

Författare och institution:
Fredrik Carlsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Francisco Alpizar (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Environment and Development Economics, 8 s. 603-619
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42139
Posten skapad:
2007-05-28 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007