transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Airline Choice, Switching Costs and Frequent Flyer Programs

Författare och institution:
Fredrik Carlsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Åsa Löfgren (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Applied Economics, 38 s. 1469-1475
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42129
Posten skapad:
2007-05-28 11:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007