transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cohabitation and marriage in a risky world

Författare och institution:
Katarina Nordblom (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Review of Economics of the Household, 2 s. 325-340
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
42125
Posten skapad:
2007-05-28 11:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007