transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perpspectives 1. Svenskt bistånd i ett internationellt perspektiv

Författare och institution:
Bertil Odén (Institutionen för globala studier, afrikastudier); Lennart Wohlgemuth (Institutionen för globala studier, afrikastudier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Perspectives on Development Cooperation in Africa; nr 1
Antal sidor:
45
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Liksom alla andra politikområden följer biståndet trender, och Sverige skiljer sig inte nämnvärt från andra stora givarländer inom OECD. Detta gäller särskilt de s.k. likasinnade länderna (de nordiska länderna, Nederländerna, Irland och på senare tid England). Sverige har dock skilt sig tilläckligt mycket framför allt vad gäller frågan att sätta samarbetslandets ansvar högt på dagordningen att Sverige fått beteckningen mjuk givare (Danielsson och Wohlgemuth, 2005). Frågan är dock hur mycket som Sverige de facto skiljer sig från andra givare även i denna fråga. Vi skall nedan diskutera svenskt bistånd och den politik som styr denna.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
bistånd, biståndspolitik
Postens nummer:
42101
Posten skapad:
2007-05-25 12:57
Posten ändrad:
2010-10-18 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007