transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ethical Aspects of Risk Decisions

Författare och institution:
Christian Munthe (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Novakova (ed.), Amalgam and Health - New Perspectives on Risks, s. 160-164
ISBN:
0348-3991
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Forskningsrådsnämnden
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Övrig odontologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
ethics, risk, amalgam, dental health care
Postens nummer:
42022
Posten skapad:
2007-05-23 11:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007