transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cost Management: Produktkalkylering och ekonomistyrning under utveckling

Författare och institution:
Christian Ax (Företagsekonomiska institutionen); Urban Ask (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
91-44-39941-3
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
42002
Posten skapad:
2007-05-23 09:32
Posten ändrad:
2007-11-08 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007