transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Moral Roots and Future Goals in Prenatal Diagnosis

Fosterdiagnostikens moraliska rötter och framtida mål

Författare och institution:
Christian Munthe (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
# Coming Ethical Challenges in Prenatal Diagnosis and Reproductive Genetic Counselling, Gothenburg, February 15-16, 2001.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Obstetrik och gynekologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Reproduktiv hälsa
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
ethics, prenatal diagnosis, selective abortion
Postens nummer:
41961
Posten skapad:
2007-05-22 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007