transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Association analysis of cystatin A and zinc finger protein 148, two genes located at the psoriasis susceptibility locus PSORS5

Författare och institution:
Lena Samuelsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); C Stiller (-); Camilla Friberg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Annica Inerot (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Jan Wahlström (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
J Invest Dermatol, 122 ( 6 ) s. 1399-1400
ISSN:
0022-202X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
41928
Posten skapad:
2007-05-21 16:34
Posten ändrad:
2007-11-13 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007