transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Heterodimeric amino acid transporters in the placenta--a workshop report

Författare och institution:
T. R. Regnault (-); Y. Kudo (-); J. Glazier (-); Sara Roos (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); R. M. Lewis (-); Thomas Jansson (-)
Publicerad i:
Placenta, 28 Suppl A s. S103-6
ISSN:
0143-4004
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
Heterodimeric amino acid transport; Amino acid; Placenta; Homocysteine; Leucine; mTOR; System L; System y+
Postens nummer:
41921
Posten skapad:
2007-05-21 15:47
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007