transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genetisk populationsscreening - ett etiskt dilemma

Genetic screening - en ethical dilemma

Författare och institution:
Christian Munthe (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Läkartidningen, 99 ( 17 ) s. 1918-1919
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
etik, screening, allmän hälsoundersökning, genetisk testning, autonomi
Postens nummer:
41916
Posten skapad:
2007-05-21 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007