transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alla kan lära sig läsa

Everybody can learn how to read

Författare och institution:
Ingvar Lundberg (Psykologiska institutionen)
ISBN:
13:978-91-27-72303-0
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Natur och kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
The cognitive and linguistic demands in reading acquisition is analyzed in this text, and teachers are provided with evidence-based ideas of what works in early reading instruction especially for children with slow development.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
alphabetic code, decoding, phonemic awareness, fluency
Postens nummer:
41904
Posten skapad:
2007-05-21 14:16
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007