transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preimplantation Genetic Diagnosis: Ethical Aspects

Författare och institution:
Christian Munthe (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Nature Encyclopedia of the Human Genome (London: Nature Publishing Group),
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Obstetrik och gynekologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Övrig annan medicin och hälsovetenskap ->
Prenatal- och perinatalforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
ethics, PGD, preimplantation genetic diagnosis
Postens nummer:
41866
Posten skapad:
2007-05-21 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007