transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Särart och uteslutning: är handikapp- och funktionsnedsättningbegreppen nödvändigtvis nedvärderande?

Are the concepts of disability and handicap necessarily devaluating?

Författare och institution:
Christian Munthe (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Delaktig eller utanför? Konferens om handikappforskning, 20 november 2003, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Social omsorg/socialpedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
etik, värderingar, funktionshinder, handikapp, politik, identitet
Postens nummer:
41862
Posten skapad:
2007-05-21 10:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007