transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Screening: Ethical Aspects

Författare och institution:
Christian Munthe (Filosofiska institutionen); Niklas Juth (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Principles of Health Care Ethics, 2nd Edition (ed. by Aschcroft R, Dawson A, Draper H & McMillan J),
ISBN:
978-0-470-02713-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Wiley
Förlagsort:
Chichester, UK
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This chapter contains sections titled: * Introduction * What is Screening? * Why Screening? * Screening - What and When? * Screening - How? * Conclusions * Acknowledgement * References
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
ethics, screening, medical ethics, public health, wilson and jugner
Postens nummer:
41861
Posten skapad:
2007-05-21 10:09
Posten ändrad:
2009-11-10 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007