transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

McDowell's Naturalism

Författare och institution:
Jan Almäng (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Kvantifikator för en Dag. Essays Dedicated to Dag Westerståhl on his Sixtieth Birthday , s. 37-52
ISSN:
1652-0459
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This is an essay on McDowell’s naturalism. It is, pace some commentators, argued that McDowell’s naturalism does not end up in any strange metaphysical positions in the philosophy of mind, because second nature non-reductively supervenes on first nature and have causal powers. Pace certain other commentators, it is also argued that McDowell can be read as drawing a clear line between ethical platonism, and his own naturalized platonism, but only at the cost of landing in standard naturalism.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
naturalism, McDowell
Postens nummer:
41841
Posten skapad:
2007-05-18 16:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007