transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The goals of medicine: Towards a unified theory

Författare och institution:
Bengt Brülde (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Health Care Analysis, 9 ( 1 ) s. 1-13
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
41815
Posten skapad:
2007-05-17 16:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007