transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur ska vi få en rättvisare fördelning av hälso- och sjukvårdens resurser

Författare och institution:
Bengt Brülde (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Socialmedicinsk tidskrift, 80 ( 5 ) s. 391-397
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
41805
Posten skapad:
2007-05-17 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007